วิธีทำข้าวโพดต้มจากไมโครเวฟด้วยตัวเองง่า­ยๆ
เคล็ดลับคือ 5 นาที 800 วัตต์.

edit @ 27 Jun 2015 20:36:20 by varu

Comment

Comment:

Tweet